حسابداری ساده محصول ویژه سایان ایده پرداز

هر موسسه ای برای انجام امور مالی و حسابداری خود نیاز به استفاده از نرم افزار حسابداری دارد. نرم افزار حسابداری سایان ایده پرداز با داشتن قیمت مناسب دارای قابلیت های ذیل می باشد و می تواند ابزار مناسبی در اختیار جامعه حسابداران کشور باشد.

 

قابلیت های نرم افزار :
 • امکان تعریف موسسات مختلف با دفاتر جداگانه در یک نرم افزار
 • امکان بهره برداری از کدینگ آماده و کدینگ دلخواه در هریک از موسسات ایجاد شده در سامانه
 • دارای ۴ سطح تفصیلی در قالب هر تفصیلی در ۱۰ طبقه
 • امکان ثبت و ویرایش اسناد حسابداری بصورت دوبل
 • امکان تایید و ردتایید اسناد حسابداری ثبت شده
 • امکان صدور سند اختتامیه و افتتاحیه بصورت سیستمی
 • امکان تهیه صورت مغایرت بانکی
 • امکان چاپ چک و تعریف انواع ساختار دسته چک ها
 • تهیه گزارش های تراز آزمایشی ۴ و ۸ ستونی
 • تهیه گزارش های دفاتر در سطوح مختلف کدینگ : دفاتر کل،معین و تفصیلی
 • تهیه گزارش دفتر روزنامه
 • تهیه گزارش ترازنامه
 • تهیه گزارش سود و زیان
 • امکان ویژه مرور حسابها
 • امکان جستحو در همه آیتم های اسناد حسابداری
 • امکان درج ضمایم برای همه اسناد حسابداری
 • امکان تهیه پشتیبان از اطلاعات ثبت شده
 • امکان استفاده در محیط شبکه با چند کاربر همزمان در ثبت اسناد حسابداری
 • امکان درج سند حسابداری بین اسناد
 • کپی سند حسابداری به سند جدید
 • مدیریت کاربران و تعیین سطوح دسترسی آنها
 • گزارش فعالیت کاربران در سامانه
 • +
 • زیرسامانه حقوق و دستمزد با امکان ارائه گزارشات لیست حقوق و چاپ فیش حقوقی و نامه بانک مطابق با قانون کار …
 • +
 • زیر سامانه مدیریت مجتمع های مسکونی – با امکان محاسبه و صدور قبض ماهانه براساس هزینه های تعریف شده…

قیمت نرم افزار
 • نسخه ای : یک میلیون تومان
 • نسخه ای با قفل سخت افزاری : یک میلیون و دویست هزار تومان
دانلود نرم افزار :

 • تعداد دانلود نسخه نصبی :245
 • تعداد دانلود آخرین نسخه نرم افزار :222
 • تعداد دانلود فایل راهنما :
 • تعداد دانلود نسخه نصبی با قفل سخت افزاری : 2
 • تعداد دانلود آخرین نسخه نرم افزار با فقل سخت افزاری : 1